Menu Content/Inhalt
Úvod

Provodov se rozprostírá v Luhačovickém Zálesí, ve Vizovické vrchovině, mezi Vizovicemi, Luhačovicemi a Zlínem, od něhož je vzdálen vzdušnou čarou osm kilometrů. Krajina je pahorkatá, malebná, s lesíky, pastvinami a rolemi. Obec odedávna měla zemědělský charakter s valašským způsobem hospodářství, později s rozšířeným ovocnářstvím. Základní sídelní jednotkou je původní vesnice. Na katastrálním území vznikla řada zemědělských, pasekářských usedlostí. K 1.1.2017 má obec 801 obyvatel.

První písemná zmínka z roku 1412 uvádí, že Provodov náležel k hradu Světlov. Jméno je pravděpodobně odvozeno od jména rodového Provod nebo Provoda. Staří obyvatelé byli toho mínění, že jejich ves dostala jméno od nejstarších usedlíků, kteří nabízeli pocestným doprovod přes neschůdné hory. V předchozích dobách byly osady na dnešním území Provodova několikrát vypleněny tatarskými nájezdníky. Provodovjané většinou hospodařili zemědělsky a chudě. V minulém století mnozí odcházeli do úrodnějšího kraje nebo na výdělek do Rakouska, Uher a Sedmihradska. Téměř každé pole bylo zároveň sadem a v obci byly sušírny i pálenice.

 

Památky

  • Kostel Panny Marie Sněžné pocházející z r. 1750 a nacházející se na poutním místě zvaném Malenisko. Poblíž je pramen a od kostela vede křížová cesta, na jejímž konci stojí kaple.
  • Zřícenina hradu Rýsov
  • Zřícenina hradu Starý Světlov
  • Komory u č.p. 22 a 38
  • Socha sv. Jana Nepomuckého a boží muka u fary
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru