Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost arrow Aktuality arrow Poøad bohoslužeb - záøí 2012
Poøad bohoslužeb - záøí 2012
Poøad bohoslužeb - záøí 2012
 
 
Nedìle 2.9. - 22. nedìle v mezidobí
10.15 : Za farnost
14.30 : Za +rodièe Boženu a Josefa Spurných a syna Josefa, Vlastu a Augustýna Zábojníkovy, vnuka Radima Louèku, Marii a Josefa Chmelovy a ž.r.

Støeda 5.9.
18.30 : Za +rodièe Mikuláškovy, Nedbálkovy a syna, manžely Vlèkovy a ž.r.

Pátek 7.9.
17.30 : Za +Františka Máèalu, rodièe a sourozence, rodièe Matulíkovy a jejich dìti, ochranu a pomoc Boží pro ž.r.

Sobota 8.9. - Svátek Narození Panny Marie
10.30 : Udìlování svátosti biømování s arcibiskupem Janem

Nedìle 9.9. - 23. nedìle v mezidobí
10.15 : Za +Františka Strnku, maminku Jarmilu, rodièe Švadleòákovy, d.o., dar zdraví a Boží ochranu pro ž.r.
14.30 : Za +rodièe Vaculkovy, syna Františka, manžele Lukašíkovy, živ. a +rodinu

Støeda 12.9.
18.30 : Na daný úmysl

Pátek 14.9.
18.30 : Na daný úmysl

Nedìle 16.9. - 24. nedìle v mezidobí

10.15 : Za Na podìkování za dožití 50 let života, s prosbou o sílu, ochranu a pomoc Panny Marie do dalších let
14.30 : Za živou a +rodinu Blahošovu, Gregùrkovu a Èernou

Støeda 19.9.
18.30 : Na daný úmysl

Pátek 21.9.
18.30 : Na daný úmysl

Nedìle 23.9. - 25. nedìle v mezidobí
10.15 : Za +Jaroslava Matulíka a rodièe, Josefa Hrbáèka, ochranu Panny Marie pro ž.r.
14.30 : Za +rodièe Buršovy a d.o., dar zdraví, Boží pomoc a ochranu ž.r.

Støeda 26.9.

18.30 : Za +rodièe Miškaøíkovy, vnuka Luboše Slováka a ž.r.

Pátek 28.9.
8.30 : Za +rodièe Jana a Marii Malaníkovy a ž.r.

Nedìle 30.9. - 26. nedìle v mezidobí
10.15 : Za +rodinu Kavkovu, Knìzovu, Šandovu, Stašovu, Šuranských a Forbelských a d.o.
14.30 : Za +Aloise Plecu, rodièe, rodinu Juraèkovu, Slovákovu, d.o., dar zdraví a Boží ochranu pro ž.r.

 
 
Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru