Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost arrow Aktuality arrow Poøad bohoslužeb - srpen 2012
Poøad bohoslužeb - srpen 2012
Poøad bohoslužeb - srpen 2012
 
 
Støeda 1.8.
18.30 : Za +Miroslava Èižmáøe a rodièe, manžely Koneèné, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro ž.r.

Pátek 3.8.  - 1. pátek
18.30 : Za +Jana a Františku Marušákovy, dceru Anežku, d.o, Boží ochranu pro ž.r.

Sobota 4.8.
17.30 : Za poutníky

Nedìle 5.8. - Hlavní pou

9.00, 10.30 a 14.30 : Za poutníky

Støeda 8.8.
18.30 : Za +Za +rodièe Vaculkovy, syna Stanislava, Josefa a Marii Miklovy, dar zdraví a Boží ochranu pro ž.r.

Pátek 10.8.
18.30 : Za +rodièe Mizerovy, Šmigurovy, Ludmilu Šmigurovy, Marii Bìtíkovu, dar zdraví pro ž.r.

Nedìle 12.8. - 19. nedìle v mezidobí
10.15 : Za  +Ludmilu Novosádovu, rodièe Baèovy a syna Josefa, rodièe Skovajsovy, Jiøího Mouku, Jožina Blahoše a dìdáèky
14.30 : Za +rodièe Mališkovy, rodièe a dceru, snachu, Bohuslava Pavlaèku, rodièe a bratra, Stanislava Karpiela a maminku, d.o. a ž.r.

Støeda 15.8.
17.30 : Na daný úmysl

Pátek 17.8.
18.30 : Za +Josefa Kaláèe, rodinu Zábojníkovu a Kaláèovu, d.o., Boží požehnání pro ž.r.
Poøad bohoslužeb

Nedìle 19.8. - 20. nedìle v mezidobí

10.15 : Za farnost
14.30 : Za +rodièe Malaníkovy a dìti

Støeda 22.8.
18.30 : ----

Pátek 24.8.
18.30 : ----

Nedìle 26.8. - 21. nedìle v mezidobí
10.15 : Za +Františku Talašovu, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro ž.r.
14.30 : Za +rodinu Martincovu, Žmolíkovu a Mikuláškovu a d.o.

Støeda 29.8.
18.30 : ----

Pátek 31.8.
18.30 : ----

Nedìle 2.9. - 22. nedìle v mezidobí
10.15 : Za farnost
14.30 : Za +rodièe Boženu a Josefa Spurných a syna Josefa, Vlastu a Augustýna Zábojníkovy, vnuka Radima Louèku, Marii a Josefa Chmelovy a ž.r.

 
 
Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru