Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost arrow Aktuality arrow Poøad bohoslužeb - duben 2012
Poøad bohoslužeb - duben 2012
Poøad bohoslužeb - duben 2012
 
 
Nedìle 1.4. - Kvìtná nedìle
10.15 : Za +rodièe Mališkovy, syna Bohumila, živ. a +rodinu

Støeda 4.4.
18.30 : Za +rodièe Slovákovy a Vítkovy, na podìkování za 70 let života s prosbou o ochranu Panny Marie  a dary Ducha Svatého pro ž.r.

Ètvrtek 5.4. - Zelený ètvrtek
17.00 : Za knìze a nová povolání ke knìžství

Pátek 6.4. - Velký pátek, den pøísného postu
17.00 : Velkopáteèní obøady

Sobota 7.4. - Bílá sobota
18.30 : Za farnost

Nedìle 8.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì
10.15 : Za +rodièe Zvoníèkovy a ž.r.

Pondìlí 9.4. - Velikonoèní pondìlí
10.15 : Za +rodièe Andrlovy, syna Josefa, d.o. s prosbou o dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro ž.r.

Støeda 11.4.
18.30 : Za +Anežku a Aloise Kolaøíkovy a d.o.

Pátek 13.4.
18.30 : Na daný úmysl

Nedìle 15.4. - 2. nedìle velikonoèní
10.15 : Za +Václava Kolaøíka, bratra Aloise, rodièe Kolaøíkovy a Hanákovy, dar víry a ochranu Panny Marie pro ž.r.

Nedìle 15.4. - 2. nedìle velikonoèní
10.15 : Za +Václava Kolaøíka, bratra Aloise, rodièe Kolaøíkovy a Hanákovy, dar víry a ochranu Panny Marie pro ž.r.

Støeda 18.4.
18.30 : Za +rodièe Josefa a Anežku Talašovy, vnuka Jiøího a ž.r.

Pátek 20.4.
18.30 : Za +manžela Josefa Štìpaníka a dvoje rodièe a ž.r.

Nedìle 22.4. - 3. nedìle velikonoèní
10.15 : Za +Františka Blahoše, rodièe Sedláøovy, Jana a Cyrilu Palovy a d.o.

Støeda 25.4.
18.30 : Za +Miroslava Mikla, rodièe Kolaøíkovy, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro ž.r., s prosbou o dar zdraví

Pátek 27.4.
18.30 : Za farnost

Nedìle 22.4. - 4. nedìle velikonoèní
10.15 : Za +Alfonse Slováka, manželku a syna, jejich rodièe, ž.r. a d.o.
 
 
Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru