Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost arrow Aktuality arrow Poøad bohoslužeb - únor 2012
Poøad bohoslužeb - únor 2012
Poøad bohoslužeb - únor 2012
 
 
Støeda 1.2.
17.30 : Na daný úmysl

Pátek 3.2. - 1. pátek
17.30 : Za +rodièe Josefa a Helenu Londýnovy, jejich dìti, Františka Malotu a rodièe a ž.r.

Nedìle 5.2. - 5. nedìle v mezidobí
10.15 : Za farnost

Støeda 8.2.
17.30 : Na daný úmysl

Pátek 10.2.
17.30 : Za +Karla a Ludmilu Kuželovy, dvoje rodièe, živ. a +rodinu

Nedìle 12.2. - 6. nedìle v mezidobí
10.15 : Za +Boženu Ochodnickou, živ. a +rodinu

Støeda 15.2.
17.30 : Za +Františka Pekaøe a syna Františka, rodièe Pekaøovy a Mališkovy, manžele Ondrovy, dar zdraví a víry pro ž.r.

Pátek 17.2.
17.30 : Na daný úmysl

Nedìle 19.2. - 7. nedìle v mezidobí
10.15 : Za farnost

Støeda 22.2. - Popeleèní støeda
17.30 : Na úmysl dárce

Pátek 24.2.
17.30 : Za +rodièe Slovákovy, vnuèku Janu, dvoje rodièe, dìti, d.o. a ž.r.

Nedìle 26.2. - 1. nedìle postní
10.15 : Za +rodièe Josefa a Františku Slovákovy, dvoje rodièe, +dìti a ž.r.

Støeda 29.2.
17.30 : Na daný úmysl



 
 
Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru