Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost arrow Aktuality arrow Poøad bohoslužeb - listopad 2011
Poøad bohoslužeb - listopad 2011
Poøad bohoslužeb - listopad 2011


Pondìlí  31.10. - Slavnost Všech svatých
17.30 : Za farnost

Støeda 2.11. -Vzpomínka Všech vìrných zemøelých
16.30 : Na úmysly Svatého Otce

Pátek 4.11. - 1. pátek
17.30 : Za +manžely Jenovéfu a Antonína Lubìnovy, staøenku Zábojníkovu a dva manžely, rodinu Talašovu a d.o.
 
Nedìle 6.11. - 32. nedìle v mezidobí
10.15 : Za +Aloise Prachaøe, manželku, vnuky, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro ž.r.
 
Støeda 9.11.
17.30 : Za +rodièe Navrátilovy a dìti, rodièe Mališkovy a dìti a ž.r.

Pátek 11.11.
17.30 : Za +rodièe Ondrovy a syny, Vladimíra, Bohumila a jeho manželku, za snachu Jarmilu, rodièe Divokých a dceru Boženu, dar zdraví a Boží

Nedìle 13.11. - 33. nedìle v mezidobí
10.15 : Za farnost

Støeda 16.11.

17.30 : Za +Františka Marušáka, rodièe a d.o.

Pátek 18.10.
17.30 : Za +Jana Pavlaèku, bratra, rodièe Pavlaèkovy, Marii Machù a manžela, syna Zdeòka, d.o., dar zdraví a ochranu Boží pro ž.r.

Nedìle 20.11. - Slavnost Krista Krále
10.15 : Za +rodièe Vítkovy a Slovákovy a ž.r.

Støeda 23.11.
17.30 : Za farnost

Pátek 25.11.
17.30 : Za +Josefa Varaïu, rodièe a ž.r.

Nedìle 27.11. - 1. adventní
10.15 : Za +rodinu Marušákovu a Kostruchovu, Radima Kuèeru, Jakuba Bednáøe, d.o., dar zdraví a Boží požehnání pro ž.r.

Støeda 30.11.
17.30 : Na daný úmysl
 
 
Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru