Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost arrow Aktuality arrow Restaurování vitráží v kostele Panny Marie Snìžné v Provodovì
Restaurování vitráží v kostele Panny Marie Snìžné v Provodovì
Restaurování vitráží v kostele Panny Marie Snìžné v Provodovì bylo uskuteènìno díky dotaci v rámci "Obnovy kulturních památek" za finanèní podpory Zlínského kraje (èíslo smlouvy D/1177/2011/KUL ze dne 12.7. 2011).
Úèel dotace: restaurování figurálních vitráží z okenních otvorù v presbytáøi kostela Panny Marie Snìžné.
 Celkové náklady na restaurování:  196 000,- Kè
 Finanèní podpora Zlínského kraje (úèelová neinvestièní dotace):  70 000,- Kè
 Vlastní zdroje:  126 900,- Kè
 
 
 
 Sample Image
 Stav po restaurování - detail vitraje sv. Jana Nepomuckého
 
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru