Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Informace o konání 3. schůze zastupitelstva obce Provodov, konaé dne 3.12.2018, v 18:30 v KD
Informace o konání 3. schůze zastupitelstva obce Provodov, konaé dne 3.12.2018, v 18:30 v KD

Informace o konání 3. schůze zastupitelstva obce Provodov konané dne 3.12.2018, v 18:30 v kulturním domě

1.         Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.         Schválení programu jednání

3.         Kontrola úkolů z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Provodov

4.         Rozpočet obce Provodov na rok 2019

5.         Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Provodov na rok 2018

6.         Plán inventur za rok 2018 a inventarizační komise

7.         OZV 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8.         Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2019

9.         Diskuze

 

 

Poznámka:

-       dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2018

Sejmuto z úřední desky dne: 3.12.2018

 

 

 

………………………………………………..

Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru