Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Informace o konání 2. schůze zastupitelstva obce Provodov, konaé dne 5.11.2018, v 18:30 v KD
Informace o konání 2. schůze zastupitelstva obce Provodov, konaé dne 5.11.2018, v 18:30 v KD
Informace o konání 2. schůze zastupitelstva obce Provodov, konané dne 5.11.2018, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba členů výboru kontrolního, finančního, stavebního a výboru pro kulturu a životní prostředí
4. Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín
5. Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2019
6. Určení zastupitele pověřeného ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
7. Krizový štábu obce, Plán krizové připravenosti obce a Přehled možných ohrožení a rizik na katastru obce Provodov
8. Dodatek č. 16 ke smlouvě o dílo č. 29/713/02/4O (Technické služby Zlínsko)
9. Žádost o vyjádření ke stavbě „Rodinný dům Provodov č.p. 151 – Stavební úpravy“ (manž. Jurákovi)
10. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově


Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.10.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 5.11.2018


………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru