Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Provodov, 29.10.2018, 18:30,KD Provodov
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Provodov, 29.10.2018, 18:30,KD Provodov

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Provodov, konané dne 29. 10. 2018, v 18:30 v Kulturním domě Provodov

 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
  a. určení počtu místostarostů
  b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
  c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d. volba starosty
  e. volba místostarosty
4. Zřízení finančního, kontrolního, stavebního, kulturního výboru a výboru pro životní prostředí
  a. určení počtu členů výborů
  b. volba předsedy finančního výboru
  c. volba předsedy kontrolního výboru
  d. volba předsedy stavebního výboru
  e. volba předsedy kulturního výboru
  f. volba předsedy výboru pro životní prostředí
5. Zřízení komise programu rozvoje obce Provodov
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
7. Diskuze

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

Poznámka:

-       dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 10. 2018

Sejmuto z úřední desky dne:     29. 10. 2018

 

 

 

 

 ………………………………………………..

Starosta obce – Ing. Marek Prachař

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru