Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Provodov a do senátu
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Provodov a do senátu

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Provodov a do senátu 
Starosta obce Provodov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

OZNAMUJE

1. Volby do zastupitelstva obce Provodov a do Senátu Parlamentu České republiky se v obci Provodov uskuteční:

V pátek dne 05. října 2018 od 14.oo hodin do 22.oo hodin a

V sobotu dne 06. října 2018 od 08.oo hodin do 14.oo hodin

 

2. Místem konání voleb je knihovna v ZŠ Provodov (přízemí)

  

3. Voliči bude umožněno hlasování, pokud bude zapsán v seznamu voličů a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti těmito doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. Každý volič se ve volební místnosti musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro přípravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek.

 

6. K zajištění důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen dbát pokynů členů okrskové volební komise.

 


V Provodově  19.9.2018

 

                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                Ing. Marek Prachař, starosta obce

 

 

 

Datum vyvěšení na úřední desce:  19.9.2018

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru