Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 45. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.9.2018, v 18:30 v knihovně v ZŠ
Pozvánka na 45. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.9.2018, v 18:30 v knihovně v ZŠ
Pozvánka na 45. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.9.2018, v 18:30 v knihovně v ZŠ
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů ze 44. řádného zasedání ZO
4. Novostavba RD Provodov, parc. č. 930/55, k.ú. Provodov na Moravě (JUDr. Markéta Vallová, J.A. Bati 5648)
5. Záměr obce Provodov č. 6/2018 na směnu p.č. 1834/1 (vznikla oddělením z p.č. 1834) za p.č. 540/11 (vznikla oddělením z p.č. 539/1 a 540/2) (Vítková Božena, Paseky 367, 76311 Želechovice nad Dřevnicí)
6. Záměr obce Provodov č. 7/2018 na směnu p.č. 1854/4 (vznikla oddělením z p.č. 1854/1) za p.č. 1287/2 (vznikla oddělením z p.č. 1287) (Rak Josef, č. p. 127, 76345 Provodov)
7. Záměr obce Provodov č. 8/2018 na prodej dílu „b“ (vznikl oddělením z p.č. 1819/2) a dílu „c“ (vznikl oddělením z p.č. 1872/1) (Dušan Cuřín, Provodov 039, 763 45)
8. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v ProvodověVyvěšeno na úřední desce dne: 27.8.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 3.9.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru