Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Informace o zahájeném řízení EIA o záměru „Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín – Slušovice"
Informace o zahájeném řízení EIA o záměru „Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín – Slušovice"

Informace o zahájeném řízení EIA o posuzování vlivů na životné prostředí záměru „Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín – Slušovice“

 

Provodov, 24. srpna 2018

 

Dobrý den,

rozhodl jsem se Vás touto cestou oslovit a informovat Vás o zahájeném zjišťovacím řízení EIA – posuzování vlivů stavby na životní prostředí – pro záměr „Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín – Slušovice“, protože mám za to, že obec Provodov a okolní krajina mohou být necitlivě zasaženy záměrem stavby vedení velmi vysokého napětí 110 kV, na stožárech výšky cca 23 – 30 m.

Proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí je veřejný. Kdokoliv má právo se zajímat o tuto věc a má právo zapojit se do tohoto řízení. Proto i veškeré dokumenty jsou zveřejňovány a jsou k dispozici, ať již na Krajském úřadě Zlínského kraje nebo dnes i pohodlně na internetových stránkách CENIA, česká agentura životního prostředí.

Zveřejněné dokumenty a mapy pro záměr „Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín – Slušovice“ jsou dostupné na níže uvedené internetové adrese.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK877

I když je tento proces ze své podstaty veřejný, zaručující komukoliv právo se účastnit takového řízení a každý může podávat námitky, připomínky a vyjádření k danému záměru, tak i přes to mám pocit, že se tak trochu odehrává za zdmi úřadů bez většího zapojení veřejnosti, což mě samozřejmě mrzí.

Proto jsem se rozhodl Vás kontaktovat. I vy máte právo se vyjádřit k záměru a sdělit úřadům, zda se záměrem, který se i Vás tak trochu dotýká, souhlasíte, případně co se Vám na záměru nelíbí.

Já osobně mám problém především s tímto:

·         Naprosto nevhodné a nepochopitelné trasování ve výhledových pohledech obce Provodov a těsné míjení poutního místa Malenisko a následný přechod přes horizont nad kostelem Panny Marie Sněžné.

·         Trasování kolem obce Podhradí a u hranice katastrů Dolní Lhota u Luhačovic a Pozlovice s mnoha lomovými body.

·         Trvalé znehodnocení dotčených pozemků a krajiny. Ochranné pásmo v případě vzdušného vedení 110 kV bude mít šířku min. 32 m a to v závislosti na použitých stožárech (celková šířka, včetně vedení). Je však nutné si uvědomit, že skutečná šířka těžce využitelné ploch bude mnohem širší a některé záměry budou v ochranném pásmu a v těsném sousedství prakticky nerealizovatelné (např. stavby pro bydlení a rekreaci).

Samozřejmě vy můžete mít na věc jiný pohled, který já, a především úředníci, nemusí vnímat, a proto Vám touto cestou doporučuji, abyste se do tohoto řízení zapojili.

Na stránkách obce Provodov je k dispozici i vzorový dopis, který můžete dle své libosti použít, upravit a odeslat na krajský úřad:

www.provodov.cz/vvn_vyjadreni.doc

Pro případ, že nemáte možnost si vzorový dopis stáhnout, stačí napsat Vaše vyjádření i rukou na klasický dopisní papír. Nezapomeňte uvést celé své jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Dále uveďte, že se jedná o vyjádření k řízení EIA záměru „Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín – Slušovice“ a č.j. KUZL 56967/2018, spis.zn. KUSP 54754/2018 ŽPZE-LS.

Dopis pak zašlete na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

oddělení hodnocení ekologických rizik

tř. Tomáše Bati 21

761 90 ZLÍN

 

Pokud se rozhodnete zaslat své vyjádření do procesu EIA, musí být Vaše stanovisko doručeno na úřad do 4. září 2018. Po tomto datu se na další došlá vyjádření již nebude přihlížet.

 

S pozdravem

 

Ing. Marek Prachař

starosta obce Provodov

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru