Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 6. mimořádnou schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.8.2018, v 18:30 v KD
Pozvánka na 6. mimořádnou schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.8.2018, v 18:30 v KD
Pozvánka na 6. mimořádnou schůzi zastupitelstva obce Provodov, konanou dne 13.8.2018, v 18:30 v kulturním domě Provodov
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Majetkoprávní vztahy k pozemkům pod komunikací „Paseky“
4. Vyhodnocení cenových nabídek na rekonstrukci pasekářské komunikace „Paseky“ (nad Zábačkami)
5. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově
Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.8.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 13.8.2018


………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru