Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 44. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 30.7.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 44. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 30.7.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 44. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 30.7.2018, v 18:30 v Kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů ze 43. řádného zasedání ZO
4. Vyhodnocení cenových nabídek na rekonstrukci pasekářských komunikací
5. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Provodov na rok 2018
6. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v ProvodověVyvěšeno na úřední desce dne: 23.7.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 30.7.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru