Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 43. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.7.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 43. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.7.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 43. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.7.2018, v 18:30 v Kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů ze 42. řádného zasedání ZO
4. Novostavba RD včetně přístřešku pro automobil, vodovodní, elektro přípojky, dešťové, splaškové kanalizace, oplocení a zpevněných ploch (manž. Vidomusovi)
5. Novostavba RD Provodov, parc. č. 930/55, k.ú. Provodov na Moravě (JUDr. Markéta Vallová, J.A. Bati 5648)
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Provodov pro volební období 2018 – 2022
7. Nová hrobová místa na hřbitově
8. Koupě pozemku p.č. 1850/25 (Zábojník Miloslav, č. p. 211, 76345 Provodov)
9. Přijetí daru pozemku p.č. 1850/22 (Huňková Bohumila, č. p. 289, 76345 Provodov) 10. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v ProvodověVyvěšeno na úřední desce dne: 25.6.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 2.7.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru