Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 42. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 4.6.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 42. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 4.6.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 42. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 4.6.2018, v 18:30 v Kulturním domě
1.    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.    Schválení programu jednání
3.    Kontrola úkolů ze 41. řádného zasedání ZO
4.    Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek výběrového řízení – „Provodov – Dopravní automobil“
5.    Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2650/2018/KH (Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu pro JPO V Provodov)
6.    Koupě p.č. 1616/67 (vzniká odloučením z p.č. 1616/38), Božena Andelková, Martina Braxatorisa 2757/14, 90501 Senica, Slovensko
7.    Záměr obce Provodov č. 2/2018 na prodej pozemku p. č. 1799/12, který vznikl oddělením z p.č. 1799/7
8.    Záměr obce Provodov č. 3/2018 na prodej pozemku p. č. 1799/13, který vznikl oddělením z p.č. 1799/7
9.    Záměr obce Provodov č. 4/2018 na prodej pozemku p. č. 1870/8, který vznikl oddělením z p.č. 1870/2
10.    Záměr obce Provodov č. 5/2018 na prodej pozemku p. č. 1870/9, který vznikl oddělením z p.č. 1870/2,
11.    Zrušení „Nařízení obce č. 1/2007, o stavební uzávěře“
12.    Obecně závazná vyhláška obce Provodov o místním poplatku
13.    Určení místa pro oddávání v obci Provodov
14.    Diskuze


Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v ProvodověVyvěšeno na úřední desce dne: 28.5.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 4.6.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru