Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 41. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.5.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 41. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.5.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 41. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.5.2018, v 18:30 v Kulturním domě

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů ze 40. řádného zasedání ZO
4. Žádost o připojení na obecní vodovod (Anna a Marie Matulíkovy, Provodov 110)
5. Žádost o poskytnutí dotace (Keltský den, z.s.)
6. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek výběrového řízení – „Rekonstrukce interiéru KD Provodov“
7. Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2521/2018/STR (Rekonstrukce interiéru KD Provodov)
8. Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2605/2018/STR (Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV a kanalizace v obci Provodov)
9. Záměr obce Provodov č. 01/2018 (směna 950/76 a 950/82 za 1850/1 a 1850/27)
10. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v ProvodověVyvěšeno na úřední desce dne: 7.5.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 14.5.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru