Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Nabídka - Rozbor vody ze studny v obci Provodov
Nabídka - Rozbor vody ze studny v obci Provodov
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě nabízí občanům zjištění kvality vody ve studnách v obci (viz. leták níže).
Zájemci o rozbor (za akční cenu 740,- Kč) nechť se nahlásí do 2.5.2018 na obecním úřadě v Provodově (telefonicky na 577 994 024 nebo na e-mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ). Následně zde budou k vyzvednutí nádoby na samotný odběr vody. Tyto budou posléze hromadně odvezeny do laboratoře.
 
Lze také využít nabídku akreditovanécho odběru s dopravou za 860,- Kč
 
 
Vlastnosti a význam ukazatelů rozboru vody

Escherichia coli
Escherichia coli je druh bakterie, která se vyskytuje v trávicím traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Její přítomnost ve vodě indikuje čerstvé fekální znečištění a tedy i možnost střevních infekčních onemocnění.

Koliformní bakterie
Koliformní bakterie jsou skupinou bakterií, které se vyskytují v trávicím traktu lidí a zvířat, ale také v půdě. V pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Jejich přítomnost ve vodě indikuje možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.

Intestinální enterokoky
Enterokoky jsou skupinou odolnějších bakterií, které většinou pocházejí z trávicího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Jejich přítomnost ve vodě indikuje možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.

Dusičnany (NO3-)
Dusičnany jsou konečným produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Jejich hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Limitní hodnota obsahu dusičnanů činí 50 mg/l.
Dusičnany jsou nepřímo toxické, protože se ve střevním traktu bakteriální činností redukují na dusitany, které způsobují alimentární methemoglobinemii (dusitany se vážou na krevní hemoglobin za vzniku methemoglobinu, čímž dochází k vnitřnímu dušení). Překročení limitní hodnoty je nebezpečné zejména pro kojence do 3-4 měsíce věku.

Tvrdost vody (Ca + Mg)
Tvrdost vody je způsobena převážně dvojmocnými kationty vápníku a hořčíku a jako jejich suma se také vyjadřuje. Jednotkou tvrdosti vody je mmol/l. Pro přepočet platí: 1 mmol/l = 5,6 °N. Limitní hodnoty tvrdosti vody legislativa neupravuje, doporučená hodnota činí 2 – 3,5 mmol/l.
Vápník se spolu s hořčíkem dostávají do podzemních vod rozpouštěním minerálů z horninového podloží. Jsou významné pro chuťové vlastnosti vody. Optimální obsah vápníku v pitné vodě je 80 mg/l, optimální obsah hořčíku v pitné vodě je 30 mg/l.

Stupnice tvrdosti vody
velmi měkká 0 – 0,70 mmol/l
měkká 0,7 – 1,25 mmol/l
středně tvrdá 1,26 – 2,50 mmol/l
tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l
velmi tvrdá > 3,75 mmol/l

Vápník a hořčík
Jsou stopové prvky organismu prospěšné v určitém množství, preventivně působí
na kardiovaskulární onemocnění.
Vápník Doporučená hodnota min. 100mg/l
Hořčík Doporučená hodnota min. 30mg/l

Mangan (Mn)
Mangan ve vodě často doprovází zvýšený obsah železa. Limitní hodnota obsahu manganu činí 0,05 mg/l. Její překročení může být opět příčinou zhoršených chuťových vlastností vody a barvení prádla. Zdravotní riziko může nastat až při dlouhodobém překračování hodnoty 0,5 mg/l.
 
 
 Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru