Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 40. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.4.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 40. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.4.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 40. schůzi zastupitelstva obce Provodov, konanou dne 3.4.2018, v 18:30 v Kulturním domě

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 39. řádného zasedání ZO
4. Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2017
5. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Rekonstrukce obecní sušírny ovoce v Provodově“
6. Návrh na směnu parcel p.č. 1850/1 a 1850/24 za 950/76 a 950/85 (Sedlář Vlastimil)
7. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově


Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.3.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 3.4.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru