Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 39. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.3.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 39. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.3.2018, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 38. řádného zasedání ZO
4. Inventarizace majetku obce - návrh na vyřazení majetku obce Provodov za rok 2017
5. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Provodov na rok 2018
6. Žádost o schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017 (ZŠ a MŠ Provodov)
7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1799/7 (Věra Mikulášková, Provodov 232)
8. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově


Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.3.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 12.3.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru