Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 36. řádného zasedání ZO
4. Žádost o vyjádření k projektu „Provodov,Semela,kabel NN“
5. Nájem části prostor ordinace lékaře (záměr obce Provodov č. 13/2017)
6. Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce Provodov na rok 2017
7. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově


Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.1.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 15.1.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru