Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 37. řádného zasedání ZO
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330042918/003 (Provodov Paseky, úprava NNv, Žaláková)
5. Žádost o finanční příspěvek na provoz pro rok 2018 (Naděje, Pobočka Nedašov)
6. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Provodov a statutárním městem Zlín (přestupková řízení)
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 1/2018 (FC Rak Provodov)
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 2/2018 (SDH Provodov)
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 3/2018 (MS Rýsov Provodov)
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 4/2018 (Český svaz včelařů o.s., základní organizace Provodov)
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 5/2018 (divadelní ochotnický spolek ProLiDi)
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 6/2018 (Leluja, z.s.)
13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 7/2018 (DH Provodovjané)
14. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek výběrového řízení – „Provodovské děti, budou si moci už hráti“
15. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek výběrového řízení – „Obnova márnice na hřbitově v Provodově“
16. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek výběrového řízení – „Oprava hasičské zbrojnice Provodov“
17. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek výběrového řízení – „Rekonstrukce obecní sušírny ovoce v Provodově“
18. Diskuze


Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově


Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.2.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 12.2.2018………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru