Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 35. řádného zasedání ZO
4. Rozpočet obce Provodov na rok 2018
5. Žádost o vyjádření ke stavbě "Provodov, Čižmářová, přípojka NN 1030041618"
6. Žádost o zápůjčku (ZŠ a MŠ Provodov)
7. Žádost o pronájem prostor ordinace (Martina Pauly)
8. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 11.12.2017

………………………………………………………………
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru