Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Výsledky - Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky, 20. – 21.10.2017, obec Provodov
Výsledky - Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky, 20. – 21.10.2017, obec Provodov

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 - výsledky v obci Provodov

 

Kraj: Zlínský kraj

Okres: Zlín

Obec: Provodov

Okrsky

Volièi
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
úèast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasù

celkem

zpr.

v %

1

1

100,00

647

463

71,56

463

461

99,57

 

Strana

Platné hlasy

Pøedn.
hlasy

èíslo

název

celkem

v %

1

Obèanská demokratická strana

35

7,59

X

2

Øád národa - Vlastenecká unie

0

0,00

-

3

CESTA ODPOVÌDNÉ SPOLEÈNOSTI

0

0,00

-

4

Èeská strana sociálnì demokratická

19

4,12

X

6

Radostné Èesko

0

0,00

-

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

29

6,29

X

8

Komunistická strana Èech a Moravy

20

4,33

X

9

Strana zelených

4

0,86

X

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

2

0,43

X

12

Strana svobodných obèanù

10

2,16

X

13

Blok proti islam.-Obran.domova

0

0,00

-

14

Obèanská demokratická aliance

0

0,00

-

15

Èeská pirátská strana

31

6,72

X

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

-

20

TOP 09

12

2,60

X

21

ANO 2011

136

29,50

X

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

-

23

SPR-Republ.str.Èsl. M.Sládka

0

0,00

-

24

Køesanská a demokratická unie - Èeskoslovenská strana lidová

112

24,29

X

26

REALISTÉ

2

0,43

X

27

SPORTOVCI

0

0,00

-

28

Dìlnic.str.sociální spravedl.

1

0,21

X

29

Svoboda a pøímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

45

9,76

X

30

Strana Práv Obèanù

3

0,65

X

 

 

 

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru