Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 34. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 34. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 34. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v Kulturním domě

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 33. řádného zasedání ZO
4. Aktuální informace o pořízení změny územního plánu obce Provodov
5. Žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba RD v k.ú. Provodov na Moravě na p.č. 607/47“ (Veronika Kolaříková a Lukáš Semela)
6. Návrh na směnu parcel p.č. 91/2 a 1869/20 (Alfons Slovák, DiS.)
7. Přijetí daru pozemků p.č. 1415/8 a 1415/5, 1415/9, 1419/2, 1419/3 (Jana Pilečková, Ondřej Kristek)
8. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Provodov na rok 2017
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330039598/001 (Provodov, Prachařová, přípojka NN)
10. Aktualizace krizového štábu a rizik obce Provodov
11. Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín a vybírání nájemného při mimoškolních aktivitách v prostorách budovy školy
12. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově


Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.10.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 9.10.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru