Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Informace k opravì místní komunikace na Malenisku
Informace k opravì místní komunikace na Malenisku
Vážení spoluobèané,
    v termínu od 26.9.2017 do 31.10.2017 bude probíhat kompletní oprava komunikace na Malenisku, a to v úseku od bývalé garáže P. Müllera po svodnici nad høbitovem. Komunikace bude ve všední dny, resp. v pracovní dobu od 7:00 do 15:30, neprùjezdná. Omezenì prùjezdná bude mimo pracovní dobu tj. do 7:00 a po 15:30. Po dobu oprav nejsme schopni zajistit bezproblémovou prùjezdnost pro zájezdové autobusy.
    Stavební èinnost zapoène v úterý 26.9.2017 od ranních hodin odstraòováním stávajících žulových kostek. Poté bude s pøihlédnutím ke kvalitì a množství podloží toto nahrazeno podložím únosným v patøièném množství a po zhutnìní zde budou pùvodní žulové kostky vyskládány zpìt. Dojde k zabetonování krajních žulových kvádrù. Stávající svodnice nad høbitovem bude výškovì upravena a znovu osazena. Taktéž budou do komunikace umístìny další 2 šikmé dešové svody.

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru