Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 33. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 33. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 32. řádného zasedání ZO
4. Žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba RD a krytého stání pro vozidla na p.č. 930/92, Provodov“
5. Žádost o příspěvek na provoz (DPS Luhačovice)
6. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Provodov na rok 2017
7. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově
Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.9.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 11.9.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru