Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 32. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 32. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 31. řádného zasedání ZO
4. Pronájem pozemků p.č. 160/1 a 161/1  (záměr obce Provodov č. 8/2017)
5. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově


Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.8.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 14.8.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru