Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Schůzka se zastupiteli obce a občany ve věci "Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o.", 11.7.2017, 18:00,KD
Schůzka se zastupiteli obce a občany ve věci "Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o.", 11.7.2017, 18:00,KD
Schůzka se zastupiteli obce a občany ve věci Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o.

Zastupitelstvo obce Provodov se na svém 5. mimořádném zasedání dne 5.6.2017 usneslo přijat usnesení č. 3/05M/2017:

Zastupitelstvo obce Provodov požaduje další posouzení záměru „Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí doporučujeme klást zvýšený důraz na oblasti hluku (při provozu zařízení dojde k negativnímu ovlivnění hlukem chráněných objektů, protože jejich umístění je v nedostatečné vzdálenosti – zahrada je 15m od objektu), zápachu a nebezpečnými výpary (imisní limity a koncentrace) a ohrožení kontaminace spodních vod soukromých studní na pitnou vodu a povodí Ludkovické přehrady. V současné době zde již dochází k lakování výrobků a zastupitelstvo obce Provodov již řešilo několik stížností místních občanů (hluk z objektu a od dopravy, zápach, práce v nočních hodinách a o víkendech).

Toto usnesení bylo doplněno o vyjádření obyvatel v okolí plánované stavby bydlících. Na základě výše uvedeného usnesení požádal investor, spol. Zako Turčín spol. s r.o., o schůzku se zastupiteli a občany, kde by chtěli zástupci firmy projednat tyto připomínky a představit následné opatření v dlouhodobějším horizontu.

Schůzka se uskuteční v úterý 11.7.2017, od 18:00 v KD ProvodovV Provodově 10.7.2017


Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru