Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 31. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 31. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 30. řádného zasedání ZO
4. Žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba RD a krytého stání pro vozidla na p.č. 930/92, Provodov“
5. Pronájem pozemku p.č. 162/1 (záměr obce Provodov č. 6/2017)
6. Pronájem pozemku p.č. 1090/1 a 1091/1 (záměr obce Provodov č. 7/2017)
7. Žádost o povolení průjezdu MTB závodu série „Valašsko-Karpatská Cyklotour 2017“
8. Žádost o projednání projektu vysazování lip slovinsko-českého přátelství
9. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Provodov na rok 2017
10. Diskuze


Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.7.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 10.7.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru