Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Výzva - podávání žádostí o změnu územního plánu obce Provodov
Výzva - podávání žádostí o změnu územního plánu obce Provodov
Obec Provodov zahájila pořízení nového Územního plánu Provodov. Klíčový rozvojový dokument obce se dočká nové podoby. Důvodů pro pořízení nového územního plánu je několik.
Platný Územní plán Provodov, podle nějž dnes stavební úřad rozhoduje, je takřka osm let starý (nabyl účinnosti ode dne 23. 12. 2009). Za tuto dobu se podmínky na území obce mění a územně plánovací dokumentace tedy nevyhnutelně zastarává. Rovněž je třeba reagovat například na nové koncepční dokumenty, zpracované pozemkové úpravy a celou řadu dalších, nových poznatků.
Všechny tyto skutečnosti vyhodnocuje a shrnuje tzv. Zpráva č. 1 o uplatňování Územního plánu Provodov, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 4. února. 2014 (usnesením č. 36/1f.). Ve svém závěru zpráva doporučuje (mimo jiné) změnou aktualizovat zastavěné území.
Zastupitelstvo obce Provodov proto na svém zasedání dne 22. května 2017 souhlasilo se zahájením přípravných prací pro nový územní plán obce Provodov a s příjmem žádostí o stavební parcelu do 31.7.2017. Každá žádost musí splnit podmínku o zahájení stavebního řízení na výstavbu rodinného domu do tří let od nabytí právní moci územního plánu.
Termín schválení nového územního plánu se předpokládá zhruba na přelomu let 2018 a 2019.
V současnosti obec vyzývá občany obce a vlastníky nemovitostí k předání svých podnětů a záměrů, které požadují zahrnout do nového územního plánu. Aby bylo možné jeho pořízení realizovat co nejdříve, doporučujeme žadatelům, aby své žádosti odevzdali (zaslali) nejpozději do 31.7.2017 na obecní úřad. V rámci nového územního plánu budou přehodnoceny i návrhové plochy ve stávajícím územním plánu tzn. pokud vlastníci hodlají na navržených plochách (oranžově či růžově orámované bílé plochy) realizovat výstavbu, doporučujeme taktéž podat žádost o změnu. V opačném případě budou tyto nezastavěné a nezastavitelné návrhové plochy z územního plánu vypuštěny.
Všechny přijaté žádosti budou následně posuzovány v rámci procesu návrhu nového územního plánu.
Formulář žádosti je možné získat na obecním úřadu nebo zde:
 
 
Aktuálně platný územní plán z roku 2009 (vč. související dokumentace)
 
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru