Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Oznámení - nekvalitní GSM signál mobilní sítì T-Mobile
Oznámení - nekvalitní GSM signál mobilní sítì T-Mobile
Vážení obèané,
pokud se v posledních dnech potýkáte s nekvalitním (nebo žádným) GSM signálem mobilního operátora T-Mobile v obci Provodov, nahlaste tuto skuteènost na níže uvedené kontakty. Ideálnì se hned v úvodu hovoru se nechejte pøepojit pøímo na operátora. Pøichystejte si své telefonní èíslo a èíslo popisné domu (vè. poznámky, že se jedná o Provodov u Zlína), kde je nekvalitní pokrytí mobilní sítì.


Zákaznické centrum T-Mobile:
4603 – ze sítì T-Mobile (firemní zákazníci 4644)
+420 603 603 603 – z ostatních sítí (firemní zákazníci +420 603 604 644)
https://www.t-mobile.cz/kontakty-t-mobile
 Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru