Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Pozvánka - 9. roèník multižánrového festivalu Horem Dolem, 30.6.-1.7.2017, Provodov
Pozvánka - 9. roèník multižánrového festivalu Horem Dolem, 30.6.-1.7.2017, Provodov

Sample Image

 

 

 

Jménem UnArt Provodov, p.s.Sboru dobrovolných hasièù Provodov si Vás dovolujeme pozvat na 9. roèník multižánrového festivalu Horem Dolem, který se uskuteèní ve dnech 30.6. - 1.7.2017 na Provodovì. Pøijïte a užijte si bohatý program, který jsme pro Vás na zaèátek prázdnin pøipravili!

 

V pátek veèer Vás pobaví známý pražský divadelní soubor Vosto5 se svým improvizaèním pøedstavením Stand´artní kabaret. V rámci hudebního programu vystoupí kapely jako Chilly Weather, Kabája nebo Fresh Minutte z nedalekého Zlína. Tìšit se mùžete také na pøednášku Miroslava Èerného o místní krajinì, koncert Jitky Šuranské a Jiøího Plocka nebo prùvod za doprovodu místní dechové hudby Provodovjané. Pro dìti je pøipraveno loutkové pøedstavení Pštrosi a pro ostatní tancovaèka s Call me Úlet.

 

To vše a mnohem více se odehraje hned na nìkolika místech - v provodovském  Kulturním domì, v Areálu Mládí a na poutním místì Maleniska.

 

Program festivalu:

Pátek 30.6.2017 - Kulturní dùm

19:00 - 19:40 - Pštrosi (divadlo, pro dìti do 10 let ZDARMA, dospìlí 50 Kè)

21:00 - 22:00 - kabaret Vosto5 (divadlo)

22:00 - 02:00 - Call me úlet

 

Sobota 1.7.2017

Maleniska

12:00 - 16:00 - Veduty(divadlo)

14:00 - 15:00 Maleniska - Jiøí Plocek a Jitka Šuranská

15:30 - 16:30 Malenisská hospoda, pøednáška o krajinì muzeum (Miroslav Èerný)

17:00 - odchod za doprovodu DH Provodovjané do Areálu Mládí

 

Areál mládí

18:00 - KaBáJa

19:30 - Fresh minutte

21:00 - Chilly Weather

22:30 - Matchbox CF

00:00 - Stepující samožrout

 

Moderují Marek Pøíkazský a Martin Šramka ze Zlínského divadla.

 

Odkaz na facebookovou událost:

https://www.facebook.com/events/633206450211242/?fref=ts

 

Stránky festivalu:

https://www.facebook.com/horemdolemprovodov/?fref=ts

 

Vstupenku na celý festival je možné zakoupit pøímo na místì za cenu 350 Kè / 300 Kè (student). Vstupenka na celý sobotní program bude stát 200 Kè / 150 Kè (student) a je také možné zakoupit si vstupenky pouze na vybrané produkce.

 

Tìšíme se na Vás na Provodovì na našem festivale Horem Dolem!

 

Tým Horem Dolem

Václav Zimmermann

Matìj Košárek

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru