Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 30. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 30. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 29. řádného zasedání ZO
4. Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2016
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Provodov na roky 2019 – 2023
6. Zpráva o výběrovém řízení – „Obnova 3 nejvíce poškozených částí MK Podhoří po přívalových deštích v 7/2016“
7. Zpráva o výběrovém řízení – „Rekonstrukce MK Provodov – Malenisko“
8. Úrok z jistoty při nájmu kancelářských prostor Provodov 252
9. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.6.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 12.6.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru