Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 5. mimořádnou schůzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 5. mimořádnou schůzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Žádost o vyjádření - Zahájení zjišťovacího řízení - Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov
4. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.5.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 5.6.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru