Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016
Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016

1) Závìreèný úèet za rok 2016

2) Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu (FIN 2-12 M)

3) Rozvaha - bilance

4) Výkaz zisku a ztráty

5) Pøíloha (ÚSC, SO, RR)

6) Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016

 

(kliknutím na odkaz se vám zobrazí podrobnìjší informace) 
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru