Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Aktualizace územního plánu obce Provodov
Aktualizace územního plánu obce Provodov

Aktualizace územního plánu obce Provodov

 

Zastupitelstvo obce Provodov se na svém 28. zasedání dne 10.4.2017 usneslo začít s přípravou změny územního plánu obce Provodov. Stávající územní plán se jeví jako značně nefunkční a dlouhodobě nepoužitelný pro přirozený rozvoj obce Provodov. Zpráva o uplatňování územního plánu (z prosince 2013), která se zpracovává zpravidla po 4-5 letech od nabytí právní moci územního plánu (2009) konstatuje, že za tuto dobu bylo v rámci navrženého zastavitelného území obce v rozsahu 23,82 ha zastavěno pouze 0,92 ha, což je 3,9 %.

                Na příštím tj. 29. zasedání zastupitelstva dne 22.5.2017 v 18:30 v přísálí KD bude celá problematika vysvětlena a navrhnut další postup ve věci změny územního plánu obce Provodov. Navrhovanou změnou územního plánu budou dotčeny i parcely, které jsou ve stávajícím územním plánu navržené jako stavební.

 

V Provodově dne 16.5.2017


………………………………………………..

Ing. Marek Prachař, starosta obce

 

 

 

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru