Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 29. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 29. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 28. řádného zasedání ZO
4. Informace o plánovaných změnách územního plánu obce Provodov
5. Směna p.č. 1918/4 a 580/4 za p.č. 1809/5 (záměr obce Provodov č. 04/2017)
6. Směna p.č. 1819/3, 1918/5, 1918/7, 1918/8 a 1918/10 za 1809/4, 1809/6 a 1809/7 (záměr obce Provodov č. 05/2017)
7. Žádost o schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016 (ZŠ a MŠ Provodov)
8. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Provodov na rok 2017
9. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Provodov na roky 2019-2023
10. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.5.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 22.5.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachař, starosta obce


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru