Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Pozvánka - pochùzka obcí a vítání jara - Léteèko, 9.4.2017, od 14:00
Pozvánka - pochùzka obcí a vítání jara - Léteèko, 9.4.2017, od 14:00
P o z v á n k a

V nedìli 9.4.2017 budou mít dìvèata ze souboru LELUJA obchùzku (koledování) na pøivítání jara – nového léta
 
L É T E È K O

Tímto obnoveným starodávným zvykem pøivítají pøíchod jara do vesnice.
Sraz je na horním konci u Urubèíkového v 14.00 hod., projdeme Provodovem a navštívíme domluvené domácnosti, popøejeme jim hojnost a zdraví.
 
Pokud máte zájem o naši návštìvu, mùžete zavolat nebo poslat SMS na tel. 776 752 896. 

Krásné jaro všem pøeje LELUJA.
 
 
 
 Sample Image  Sample Image  Sample Image  Sample Image  Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru