Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 28. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 28. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 27. řádného zasedání ZO
4. Prodej p. č. 1802/2 (záměr obce Provodov č. 01/2017)
5. Prodej p. č. 1799/11 (záměr obce Provodov č. 02/2017)
6. Pronájem p.č. 740 (záměr obce Provodov č. 03/2017)
7. Směna p.č. 1918/4 a 580/4 za p.č. 1809/5 (záměr obce Provodov č. 04/2017)
8. Směna p.č. 1819/3, 1918/5, 1918/7, 1918/8 a 1918/10 za 1809/4, 1809/6 a 1809/7 (záměr obce Provodov č. 05/2017)
9. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Provodov na rok 2017
10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Provodov, Prachařová, přípojka NN“
11. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 162/1 (Petr Kalášek, Provodov 236)
12. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.4.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 10.4.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru