Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì
Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì

Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy

Pøíloha è. 1 k výrokové èásti rozhodnutí è.j. SPU 094918/20SPU/Šuj

(kliknutím na odkaz se vám zobrazí podrobnìjší informace)

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru