Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 27. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 27. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 27. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 26. řádného zasedání ZO
4. Žádost o prodej pozemku p.č. 1802/2 (manž. Zatloukalovi, Provodov 175, 763 45)
5. Žádost o prodej pozemku p.č. 1799/11 (manž. Rakovi, Provodov 284, 763 45)
6. Žádost o pronájem pozemku p.č. 740 (Jakub Král, Provodov 143, 763 45)
7. Žádost o směnu pozemků v lokalitě „Podhoří“
8. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.3.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 13.3.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru