Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 25. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 25. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 25. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 24. řádného zasedání ZO
4. Žádost o souhlasné stanovisko k navýšení kapacity ZŠ
5. Prodej pozemku p.č. 1840 (záměr obce Provodov č. 04/2016)
6. Žádost o finanční příspěvek na provoz pro rok 2017 (Naděje Nedašov)
7. DiskuzePoznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.1.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 16.1.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru