Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 24. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 24. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 23. řádného zasedání ZO
4. Rozpočet obce Provodov na rok 2017
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 1/2016 (FC Rak Provodov)
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 2/2016 (SDH Provodov)
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 3/2016 (MS Rýsov Provodov)
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 4/2016 (Český svaz včelařů o.s., základní organizace Provodov)
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 5/2016 (divadelní ochotnický spolek ProLiDi)
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 6/2016 (Leluja, z.s.)
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 7/2016 (DH Provodovjané)
12. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Provodov na rok 2016
13. Smlouva o zřízení práva stavby na p.č. 1869/2 (Pavla Válková, Provodov 250, 763 45)
14. Obecně závazná vyhláška obce Provodov č. 1/2016, o nočním klidu
15. DiskuzePoznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 7.12.2016………………………………………………
Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru