Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Sdělení Odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů
Sdělení Odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů

SDĚLENÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ K PROVOZOVÁNÍ A KE KONTROLE SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ O JMENOVITÉM TEPELNÉM PŘÍKONU 300 KW A NIŽŠÍM

 

Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Toto sdělení je určeno odborně způsobilým osobám a provozovatelům těchto zdrojů.

 

Bližší informace zde:

http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni

 

http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu

 

 

Seznamy odborně způsobilých osob provádějících kontrolu zde:

http://aptt.cz/opravneni-ozo.php  

 

http://www.topenaridotace.cz/
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru