Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 23. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 23. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 22. řádného a 4. mimořádného zasedání ZO
4. Návrh na směnu pozemků (záměr č. 10/2016)
5. Stavební úpravy, nástavba a přístavba RD na parc.č. st.147 (Vítězslav a Hana Vavrysovi)
6. Žádost o umístění sídla UnArt Provodov, p.s.
7. Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2017
8. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.10.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 7.11.2016………………………………………………
Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru