Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 22. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 22. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 21. řádného zasedání ZO
4. Směna p.č. 1036/2 za p.č. 1035/9, 1041/31 (záměr č. 9/2016)
5. Směna pozemků v lokalitě Malenisko
6. Vyúčtování nákladů na rekonstrukci interiérů MŠ Provodov
7. Obecnězávazná vyhláška obce Provodov, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Provodov
8. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.10.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 10.10.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru