Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Volby do zastupitelstev krajů 2016 - Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů 2016 - Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů 2016 - Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Podle § 27 zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j i
1. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat
ve dnech:     pátek 7. října 2016 od 14 hodin do 22 hodin.
        sobota 8. října 2016 od 8 hodin do 14 hodin.

2. Místo konání voleb, volební místnost okrsku je
Základní škola, Provodov 90, 763 45
3. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel
4. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní
6. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky; spolu s informačním letákem, v němž bude volič seznámen s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ve dnech voleb může volič obdržet volební lístky též ve volební místnosti.

V Provodově dne 22.9.2016

Ing. Marek Prachař
starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru