Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise
Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise
Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise

Dle §15 písmeno c) zákona è. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajù a zmìnì nìkterých zákonù, stanovuji minimální poèet èlenù okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva kraje Zlínského pro volební okrsek v Provodovì
na poèet 5
 
 
V Provodovì dne 8. 8. 2016

Ing. Marek Prachaø
starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru